פרשנות מקלה אודות מספר הדירות בתא משפחתי מתפרק

פרשנות מקלה אודות מספר הדירות בתא משפחתי מתפרק

מאת: אבי גורמן, עו"ד; עמיה גולדשטיין, עו"ד | פורסם: 22/02/2015

לפני מספר ימים התפרסמה החלטת מיסוי אשר עשתה שימוש בפרשנות מקלה לסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), וזאת כדי להגיע לתוצאה ראויה.

לאור חשיבות הדברים החלטנו להביא בפניכם סקירה קצרה של החלטה זו.

סעיף 4א לחוק קובע כי העברה של זכויות מקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין לא יחשבו מכירה לצורך החוק, וזאת כאשר ההעברה נעשית אגב גירושין. בהתאם לתנאי הסעיף מאחר ואין אירוע מס, מתקיים עקרון ה-"כניסה לנעלים", ובעת המכירה לצד שלישי יש לבדוק את יום הרכישה ושווי הרכישה שהיו לבני הזוג.

החלטת מיסוי 6898/15 עסקה בבני זוג אשר טרם פירוק התא המשפחתי, רכשו דירת מגורים נוספת. בהתאם לתנאי סעיף 9 לחוק הצהירו בני הזוג כי בכוונתם למכור את הדירה הישנה תוך שנתיים, על מנת לקבל את ההקלה הניתנת לרוכשי דירה יחידה. דא עקא, בטרם חלפו 24 חודשים החליטו בני הזוג לפרק את התא המשפחתי וקבעו ביניהם כי האישה תקבל את הדירה החדשה והבעל את הדירה הישנה (...). במסגרת החלטת המיסוי ביקשו בני הזוג כי פירוק התא המשפחתי יחשב כאילו מכרו את הדירה הראשונה, כך שלצורך מס רכישה יחשב הדבר כאילו עמדו בתנאי סעיף 9 לחוק ומכרו את דירתם הקודמת.

בקשה זו אינה פשוטה כל עיקר: סעיף 4א לחוק קובע כי העברה אגב גירושין אינה מכירה, ומשכך ניתן היה בהחלט לאמץ פרשנות מחמירה לפיה העברה שכזו אינה עומדת בתנאי סעיף 9 לחוק.

למרות האמור, אנשי רשות המיסים בחרו לאמץ פרשנות תכליתית ומקילה לחוק: העברה אגב גירושין תוך החלת סעיף 4א לחוק, תחשב כמכירה של הדירה הראשונה ולכן יחול על הדירה השניה מס רכישה מופחת – כאילו הייתה דירה יחידה.

יש לברך על החלטה גמישה זו ולקוות כי רוח זו תוסיף ותנשב במסדרונות רשות המיסים.

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים