פסיקה תקדימית לעניין הפטור ממס שבח למוסד ציבורי

פסיקה תקדימית לעניין הפטור ממס שבח למוסד ציבורי

מאת: עו"ד אבי גורמן; עו"ד עמיה גולדשטיין | פורסם: 17/05/2015

בפסק דין תקדימי שניתן לפני מספר ימים, הורחבה פרשנות סעיף 61(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: החוק).

בקצרה – סעיף 61(ב) לחוק מעניק למוסד ציבורי פטור מלא או חלקי ממס שבח, בהתאם לקריטריונים הקבועים בסעיף. תכליתו היא להשתתף במימון פעילותם של מוסדות ציבור. מדובר בפטור אמיתי ולא דחיית מס גרידא, שכן השבח הפטור מכוח הסעיף לא ימוסה בעתיד.

בו"ע 25914-03-12 קעל בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב[1] נדונה השאלה - האם זכאי מוסד ציבורי לפטור ממס לפי סעיף 61(ב) לחוק, כאשר חברת בית שהוא בעל מניות בה מוכרת מקרקעין?[2] במסגרת הערר נפסקו שני עניינים חשובים:

  1. החלת סעיף 64 לפקודה על הוראת סעיף 61 לחוק – נקבע כי השבח הינו חלק מההכנסה, ולכן בהתאם לסעיף 64 לפקודה, ניתן לייחס אותו לבעלי המניות בחברת בית. בנושא זה סמך בית המשפט את ידיו בין השאר על החלטות מיסוי שניתנו על ידי שלטונות המס, ועל הסתמכות הציבור עליהן.

  2. פרשנות סעיף 61 לחוק – המשיב ניסה לטעון כי פרשנות הסעיף אינה מאפשרת ניצול של הפטור הקבוע בו כאשר המכירה נעשית בידי חברה, ולא בידי המוסד הציבורי עצמו. בית המשפט מרחיב את פרשנות הסעיף וקובע כי בהתאם לתכלית הסעיף, יחול הפטור הקבוע בו גם במקרה בו המוסד הינו בעל מניות בחברת בית, אשר היא זו שמוכרת את המקרקעין.

פסק הדין מצטרף לפסיקה נוספת אשר ניתנה לאחרונה ואשר הרחיבה את פרשנות סעיף 61 לחוק[3]. אין ספק כי מדובר בפסק דין מבורך, אשר מעניק לסעיף פרשנות אשר מתיישבת עם תכליתו.

 

[1] (טרם פורסם, ניתן ביום 9.3.15).

[2] חברת בית מוגדרת בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

[3] ע"א 9946/06 קופת חולים כללית נ' מנהל מס שבח מקרקעין ת"א, מיסים כב/4 ה-151. בעקבות פסק דין תקדימי זה התקבל עוד פסק דין מקל לעניין ה"שימוש במישרין", ראו: ו"ע 1573/08 קופת חולים כללית נ' מנהל מס שבח תל אביב, מיסים כה/5 ה-322. מנהל מיסוי מקרקעין ערער על פסק דין זה אולם בעצת בית המשפט העליון ביטל את ערעורו, ראו: ע"א 8612/11 מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב נ' קופת חולים כללית, (לא פורסם ניתן ביום 24.6.2014)

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים