ביטוח תוחלת חיים

ביטוח תוחלת חיים

מאת: רו"ח אבי קדוש | פורסם: 08/12/2013

בכל מה שנוגע לענף ביטוחי החיים, ידועים סוגים שונים של ביטוחים: ביטוח למקרה מוות (או פנסיית שארים) – ביטוח שמבטיח סכום חד-פעמי או קצבה חודשית למוטבים/שארים, ביטוח למקרה חיים (חיסכון או פנסיית זקנה)– בעת הגעת המבוטח/העמית לגיל פרישה יקבל סכום חד-פעמי או קצבה חודשית לכל ימי חייו, ביטוח אבדן כושר עבודה (או פנסיית נכות) – בעת קרות מקרה של אבדן כושר עבודה (או נכות), יקבל המבוטח/העמית קצבה חודשית לכל תקופת אבדן הכושר או הנכות.

סוג ביטוח פחות ידוע הוא "ביטוח תוחלת חיים". כידוע, משנה לשנה תוחלת החיים הולכת וגדלה (גיל הפטירה הממוצע הולך וגדל). לתופעה זו יש השפעה כלכלית משמעותית על חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. ככל שמתארכת תקופת חייו של הפנסיונר – הן צריכות לשלם לו קצבה לאורך תקופה ארוכה יותר, ולכן - לכאורה – עליהן להקטין את הקצבה החודשית המשולמת לו.

דוגמא לשם הבהרה: שני אנשים שפרשו בגיל 67 בשתי תקופות שונות, הראשון פרש בתקופה שבה תוחלת החיים הממוצעת הייתה גיל 78 לגבר והשני פרש כשממוצע תוחלת החיים לגבר היה גיל 80, לכל אחד מהם נצברו בקופה נכון ליום הפרישה, מליון ¤. לראשון תחושב הפנסיה כאילו הוא אמור לקבל אותה לאורך 11 שנה (11=78-67) ולשני היא תחושב כאילו הוא אמור לקבל אותה לאורך 13 שנה. כיון שלשניהם עומד אותו הסכום ביום הפרישה – הרי שהשני יצטרך לקבל פנסיה קטנה יותר (לאורך זמן ארוך בשנתיים יותר מהראשון).

ביטוח תוחלת חיים משמעותו: ביטוח מפני עליית תוחלת החיים שבשלה תוקטן הקצבה החודשית הצפויה נכון ליום ההצטרפות לתכנית. כלומר: התחייבות שגם אם תעלה תוחלת החיים, הקצבה של המבוטח, תחושב לפי תוחלת החיים ביום הצטרפותו לתוכנית, כך שלשינויים שייתכנו בתוחלת החיים לא תהיה השפעה על גובה הקצבה שהוא יקבל ביום הפרישה.

ביטוח כזה קיים כיום רק ב"קופת גמל משלמת לקצבה" כהגדרתה בחוק. הוא איננו קיים ב"קופת גמל שאינה משלמת לקצבה" ובקרנות הפנסיה.

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים