מותר למעביד לחדור לקבצי מחשב ולדואר אלקטרוני של עובד במקום העבודה

מותר למעביד לחדור לקבצי מחשב ולדואר אלקטרוני של עובד במקום העבודה

מאת: רו"ח אבי קדוש | פורסם: 08/12/2013

על פי פסיקת בית הדין האזורי למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, מותר למעביד לחדור למחשב של עובד ולדואר האלקטרוני שלו ולעיין בקבצים שבהם, אם המחשב והדואר האלקטרוני הם של העריה והם פועלים על השרת שלה.

עיריית טבריה תבעה את אחד מעובדיה בתובענה משמעתית ולצורך כך הסתייעה בנתונים וקבצים שהיא הוציאה מתוך המחשב של העובד. העובד טען שהמדובר בראיה שהושגה שלא כדין כי היא פוגעת בפרטיותו ומהווה האזנת סתר ולכן היא ראיה לא קבילה. בית הדין קבע כי כאשר מדובר במחשב ובשרת שהם בבעלות העיריה, ברור לעובד שהמידע הזה נגיש לפחות לאנשי המחשוב של המעביד. זאת, אף אם יש לו סיסמת כניסה משלו לתיבה שלו. ידיעה זו של העובד, מהווה, במשתמע, הסכמה לכך שהמעביד יהיה חשוף למידע הנמצא על המחשב ובתיבת הדוא"ל שלו.

בנוסף, קבע בית הדין, אין כאן האזנת סתר כי על פי הפסיקה – רק "יירוט" הודעת דוא"ל שטרם הגיעה לנמען תיחשב האזנת סתר. במקרה הנוכחי ההודעות כבר הגיעו ליעדן וחדירת המעבידה לקבצים אלו היו רק לאחר שהגיעו ליעדן.

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים