מימון לימודים אקדמאיים לעובד, האם הטבה שהמעביד חייב לנכות ממנה מס במקור?

מימון לימודים אקדמאיים לעובד, האם הטבה שהמעביד חייב לנכות ממנה מס במקור?

מאת: רו"ח אבי קדוש | פורסם: 08/12/2013

בפס"ד בנק יהב (ערעור בעליון), נידונה תביעה של רשות המסים כלפי בנק יהב. הדיון נסב על הטבה שהבנק נתן ל-44 מעובדיו בדמות מימון לימודים אקדמיים לתואר ראשון. הבנק מימן 75% מעלות הלימודים והעובדים עצמם מימנו 25%. לטענת הבנק, 75% שהוא מימן מהווים את הנאת המעביד מכך שעובדיו ילמדו לימודים אלו ואילו העובדים מימנו את טובת ההנאה האישית שלהם.

על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, כל הטבה שמקבל העובד ממעבידו חייבת במס. מה שאומר שאם מימון הלימודים על ידי הבנק תיחשב כמימון הטבה של העובד עצמו, אזי הטבה זו תהיה חייבת במס.

בית המשפט קבע כי לימודים אקדמאיים תורמים לעובד ידע חדש שבעבר לא היה לו ושהם חורגים מעבר למה שדרוש לעובד לצרכי עבודתו. לפיכך נקבע כי המדובר הוא אכן בטובת הנאה החייבת במס ועל הבנק מוטלת החובה לנכותה במקור כמו כל הכנסת עבודה אחרת.

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים