המדינה חייבת לחברה והחברה לא העבירה לרשות המיסים - מה הדין?

המדינה חייבת לחברה והחברה לא העבירה לרשות המיסים - מה הדין?

מאת: רו"ח אבי קדוש | פורסם: 08/12/2013

בפס"ד מעניין שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (אשר מצטרף למספר פסקי דין דומים), נידון מצב בו חברה (מירפוליס) לא העבירה לרשויות המס את הכספים שהיא ניכתה מעובדיה וספקיה. טענתה של החברה הייתה שהיא סיפקה שירותים רבים למוסדות המדינה, אשר לא שילמו לה את חובותיהם כלפיה ולכן איננה מעבירה למדינה את הכספים המגיעים לה.

השופט (דן מור) קבע כי חובתה של המדינה לפעול בתום לב כלפי אזרחיה, מטילה עליה חובה כפולה ומכופלת לשלם את חובותיה לאזרח ולא להביא להתמוטטותו הכלכלית (אפי' אם נקלע למצוקה גם בעקבות חובות של אחרים כלפיו).

לדברי השופט, לא היה מקום להגשת כתב אישום נגד החברה ואף יש מקום לשקול טענה של "הגנה מן הצדק". הוא מתקשה למצוא את החומרה שבמעשה הנאשם בנסיבות האמורות, שכן אם המדינה הייתה משלמת לו את חובותיה, הוא אכן היה יכול להעביר לרשויות המס את הכספים המגיעים לה.

לכן הוא קבע עונש של שקל אחד לחברה ושקל אחד למנהלה.

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים