ניתן לקבל החזרים מביטוח לאומי בגין סכומים ששולמו למוסד ממספר מקומות עבודה

ניתן לקבל החזרים מביטוח לאומי בגין סכומים ששולמו למוסד ממספר מקומות עבודה

מאת: רו"ח אבי קדוש | פורסם: 08/12/2013

שכיר העובד במקומות עבודה אחדים משלם למוסד לביטוח לאומי (להלן: המוסד), לעיתים, סכומים הגבוהים מהסכומים שמגיעים למוסד על פי החוק.

הדבר יכול לקרות למי שהכנסתו בכל אחד משני מקומות העבודה נמוכה מ-4,522 ¤ או למי שהכנסתו משני מקומות העבודה גם יחד עולה על 35,760 ¤. כמו"כ אם יש לו הוצאות מוכרות (לשכירים).

שכיר שרוצה לקבל החזרים, עליו לשלוח את תלושי השכר למחלקת מעבידים במוסד באזור מגוריו, בצירוף בקשה להחזר הסכומים. (במידה ומגיע לו החזר, יוחזר לו תוך חודשיים בצירוף הצמדה למדד).

ניתן לבקש החזר רטרואקטיבי של דמי ביטוח לאומי (כולל מס בריאות), עד שבע שנים אחורה.

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים