תכנון מס

תכנון מס

משרדנו מעניק שירותי תכנון מס, מכל תחומי המס, לחברות עסקיות, מלכ"רים ויחידים

מאת: רו"ח אבי קדוש | פורסם: 08/12/2013

מהו תכנון מס?

תכנון מס הוא שימוש באמצעים שהחוק מפאשר, בפרצות ולקונות משפטיות, ובתעלולים פרשניים על מנת להפחית את סכום המס שיהיה מוטל על יחיד או על חברה בגין עסקה או עסקאות שביצעו או שבכוונתם לבצע.

לעיתים אפשר לבצע עסקה מסוימת ולהגדיר אותה – על פי החוק – במספר אופנים. מתכנן המס בוחר בדרך החוקית שמאפשרת את החיסכון הגדול ביותר במס, מבין כלל האפשרויות.

תכנון המס מתבצע בדרך כלל באמצעות מומחה שמחווה דעתו על האופן הראוי והכדאי ביותר לביצוע העסקה וכיצד יש להציגה בדוחות שמוגשים לרשויות המס השונות.

בפס"ד פרומדיקו הבהירה השופטת פרוקצ'יה את ההבדל  בין תכנון ממס לגיטימי לבין התמחקות ממס (שאינה לגיטימית ומהווה עבירה על החוק). על פי דבריה: מתכנן המס נוקט באמצעים חוקיים בלבד ותוך מתן גילוי נאות לפעולתו ואילו המתחמק ממס נוקט גם באמצעים שאינם חוקיים שעיקרם הסתרת פעולותיו תוך הצגת מצגי שווא.

תכנון מס טוב צריך לקחת בחשבון את כל תחומי המס שהוראה הקשורה בהם עשויה לחול על העסקה בסיטואציה אפשרית כלשהיא ולהפחית את סך סכומי המס למינימום האפשרי, בדרכים לגיטימיות.

על מתכנן המס להיות בקיא בחידושי הפסיקה ובמגמות המשתנות כל העת, להסתמך עליהם ולהתחשב בהם בתכנון המס שלו.

לעיתים אף נדרש לפנות מראש לרשויות המס בהליך מקדמי (פרה –רולינג), על מנת לקבל אישור למתווה העסקה.

 

תכנון מס אגרסיבי ועסקה מלאכותית

תכנון מס אגרסיבי הוא תכנון מס שאינו עומד בעקרונות תכנון המס הלגיטימי. לעיתים עקב מורכבות ותחכום רבים שנעשה בהם שימוש לצורך תכנון המס האגרסיבי, קיים קושי לפקיד השומה לעקוב אחר מסלול התכנון והוא נדרש להשקיע משאבים רבים לשם כך.

בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נקבעו מספר סוגים של תכנוני מס כתכנוני מס אגרסיביים והוטלה לגביהם חובת דיווח בדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה.

עסקה מלאכותית (סעיף 86 לפקודת מס הכנסה וסעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין) היא עסקה שאין בה תוכן כלכלי אמיתי, פרט לניסיון להתחמק – באמצעותה – מתשלום המס.

באם פקיד השומה (או מנהל מיסוי מקרקעין) סבור כי בוצעה עסקה מלאכותית, הוא רשאי להתעלם ממנה ולהתייחס אליה כאילו לא נעשתה ולשום את האדם בהתאם לתוכנה האמיתי של  עסקה זו.

על מתכנן המס, לתכננו כך שהסיכוי שהתכנון ייכנס לתוך הגדרה של "תכנון מס אגרסיבי" או "עסקה מלאכותית" הוא נמוך, למיטב הבנתו וידיעתו.

בפס"ד מנהל מס שבח מקרקעין נ' חזון דוד ואח', אמר נשיא ביהמ"ש העליון מאיר שמגר: " עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה 'מלאכותי' או 'בדוי'"

 

הזכות (והחובה) לבצע תכנון מס

תכנון המס, לא זו בלבד שהוא חוקי ומותר, אלא אף מדובר בחובה המוטלת על מומחי מס כלפי לקוחותיהם, לתכנן את העסקאות כך שיהיו דלי מס ככל שניתן.

כך נפסק במספר פסקי דין בבתי המשפט על ערכאותיהם השונות. קבע נשיא ביהמ"ש העליון מאיר שמגר בפס"ד חזון: " זכותם - ואף חובתם - של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס"

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים