תכננתם לנצל את הפטור שבסעיף 49ה? תחשבו שוב..

תכננתם לנצל את הפטור שבסעיף 49ה? תחשבו שוב..

מאת: עו"ד אבי גורמן, עו"ד עמיה גולדשטיין | פורסם: 23/04/2014

לאחרונה פנה למשרדנו לקוח אשר בהתאם לנתוניו, יכול היה לזכות לפטור החד פעמי הקבוע בסעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: החוק). לדאבוננו, בדיקה נוספת של הוראת הסעיף לאחר תיקון 76 לחוק, גילתה כי פטור זה כמעט ואינו חל בתקופת המעבר . סעיף 49ה לחוק נועד להעניק פטור ייחודי וחד פעמי, למשפרי דיור. תכליתו, לאפשר לנישום למכור בפטור ממס שתי דירות מגורים קטנות, ולרכוש דירה חלופית גדולה יותר. פטור זה אשר אין ספק שנועד לשרת את מעמד הביניים, נפגע קשות כתוצאה מתיקון 76 לחוק. טרם התיקון, הפטור הקבוע בסעיף 49ה לחוק העניק את הפטור לדירה השנייה שנמכרה, מתוך הנחה כי הדירה הראשונה נמכרת בפטור לפי סעיף 49ב(1) לחוק. היום התהפכו היוצרות והפטור הקבוע בסעיף 49ה לחוק מעניק את הפטור לדירה הראשונה שנמכרת, מתוך הנחה כי הדירה השנייה תימכר לפי סעיף 49ב(2) לחוק. בנוסף, הסעיף מוגבל רק לאדם לו שתי דירות בלבד! לסעיף החדש מספר חסרונות, אשר העיקרי שבהם הוא חסימת הסעיף בתקופת המעבר:

א. הפטור הקבוע בסעיף מוגבל בתקרה, אשר מתואמת מידי שנה למדד. אנו סבורים כי התאמה למדד בלבד אינה מספיקה במציאות היום, זאת מאחר והנדל"ן התייקר בצורה משמעותית.

ב. חריגה מהתקרה הקבועה בסעיף תגרור חבות במס שבח, לפי שיעורי המס החלים על "זכות אחרת במקרקעין". במילים אחרות, על השבח בגין ההפרש, לא יחול חישוב ליניארי מוטב.

ג. אדם שנכנס לתקופת המעבר עם שתי דירות, לא יוכל להשתמש בפטור הקבוע בסעיף! ההוראה הרביעית הקבועה בהוראות המעבר לתיקון 76 לחוק קובעת, כי אדם אשר נכנס לתקופת המעבר עם יותר מדירה אחת לא יוכל לנצל בכל התקופה את הפטור הקבוע בסעיף 49ב(2) לחוק . משכך, רק אדם שיש בידיו שתי דירות, אשר אחת מהן נרכשה לאחר 1.1.2014 יוכל לנצל את הסעיף בתקופת המעבר.

 

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים