22 חודשי מאסר וקנס 85,000 ש"ח על הפעלת צהרון ב"שחור"

22 חודשי מאסר וקנס 85,000 ש"ח על הפעלת צהרון ב"שחור"

פורסם: 22/12/2013

ביהמ"ש (השופטת דבורה עטר) - לאחר שהתחשבה בכך שלנישום יש בן עיוור הסמוך על שולחנו, היעדר עבר פלילי ומצב כלכלי ובריאותי שאינם שפירים, חייבה אותו ב-85 אלף ש"ח קנס ופסקה לו 22 חודשי מאסר, בשל כך שהפעיל במשך תשע שנים צהרון בביתו במהלך השנה וקייטנה בחופשות הקיץ, מבלי שדיווח על כך לרשות המיסים. כך העלים הכנסות בגובה של 3.5 מיליון ש"ח שגלום בהם כחצי מיליון ש"ח מע"מ.

מבזקים