הודעה על הקמת מרכז שהייה למסתננים ותחילת אכיפה על מעסיקי מסתננים

הודעה על הקמת מרכז שהייה למסתננים ותחילת אכיפה על מעסיקי מסתננים

פורסם: 22/12/2013

רשות האוכלוסין וההגירה מודיעה כי החל מיום 12.12.2013, יחל לפעול מרכז שהייה למסתננים אשר קיים קושי להרחיקם מישראל. מסתננים שבהוראת השהייה שלהם מצוינת הוראה "אינם רשאים לעבוד" או שברשיון מצויינת הגבלת אסור מגורים ועבודה, חל איסור מוחלט להעסיקם בניגוד למגבלה זו. תבוצע אכיפה שתכלול קנסות וכתבי אישום. על המעסיק חלה חובה לבדוק את מעמדו של העובד, בטרם קבלתו לעבודה.

מבזקים