פורסמה הוראת ביצוע של רשות המיסים בקשר לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

פורסמה הוראת ביצוע של רשות המיסים בקשר לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

פורסם: 26/12/2013

הוראת הביצוע פורסמה ביום 26.12.2013 באתר רשות המיסים. ניתן לקרוא את הוראת הביצוע במדור מאמרים באתר זה.
הוראת הביצוע מתארת את עמדת רשות המיסים בקשר להוראות חוק מיסוי מקרקעין בעקבות התיקון לחוק - בתקופת המעבר ובתקופה שלאחריה, בהיבט של כל סוגי הפטורים ושל מס השבח המוטב.

מבזקים