פשרה בייצוגית - מגדל וכלל ישיבו עשרות מיליונים למבוטחיהן

פשרה בייצוגית - מגדל וכלל ישיבו עשרות מיליונים למבוטחיהן

פורסם: 01/01/2014

אושר הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח מגדל וכלל בשל תביעה בגין חיוב של מבוטחיהן בפרמיות עבור הקדמה פיקטיבית של תחילת תקופת הביטוח. על פי ההסדר, הפיצוי יהיה בגין כל מבוטח ב-15 ימי פרמיה. כלל תשיב 11,669,681 ש"ח ומגדל תשיב 10,101,849 ש"ח, בתוך שישה חודשים. התובעים ובאי כוחם יקבלו יחד 1,600,000 ש"ח.

מבזקים