תיקון לפקודה - חישוב נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף

תיקון לפקודה - חישוב נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף

פורסם: 06/01/2014

לאחר מאבק משפטי ממושך (עד לדחיית בקשה לדיון נוסף), תוקנה (תיקון 199) פקודת מס הכנסה. על פי התיקון, בני זוג שעוסקים בעסקם המשותף, יגיעתם האישית של כל אחד מהם נדרשת בו והכנסת כל אחד מהם מהעסק תואמת לתרומתו - יהיו זכאים לחישוב נפרד. אם ההכנסה מופקת מבית המגורים - נדרש שישמש דרך קבע את העסק המשותף ומרבית הפעילות העסקית מבוצעת בו. מדובר בתוספת הכנסה שיכולה להגיע לאלפי ש"ח בכל חודש.

מבזקים