אושר בטרומית: התיישנות על חובות דמי ביטוח לאומי - שבע שנים

אושר בטרומית: התיישנות על חובות דמי ביטוח לאומי - שבע שנים

פורסם: 13/11/2013

הכנסת אישרה הצעת החוק לפיה תחול התיישנות לדרישת תשלום דמי ביטוח לאומי עד תום שבע שנים מהמועד לתשלום. דמי ביטוח שתשלומם לא נדרש בתקופה האמורה, לא ייגבו עוד והזכויות לקצבה/גמלה לא תפגענה. הוראה זו לא תחול במקרים בהם המבוטח גרם לכך שלא ניתן היה לדרוש ממנו את התשלום בתקופה זו. עד עתה, חובות אלו לא התיישנו כמעט לעולם וצברו הצמדה וריבית ומגיעים לממדים בלתי הגיוניים.

מבזקים