מהו ביטוח פנסיוני ולמי הוא דרוש

מהו ביטוח פנסיוני ולמי הוא דרוש

מאת: רו"ח אבי קדוש | פורסם: 08/12/2013

ביטוח פנסיוני, נועד לתת מענה לאחד או יותר משלושה מצבים אפשריים, בהם אנשים אינם יכולים להסתמך יותר על הכנסותיהם מעבודתם, עסקם ו/או משלח ידם:

  • זקנה. כאשר העובד מגיע לגיל זקנה הוא מפסיק לעבוד, להשתכר ולהניב הכנסות מעסקם וממשלח ידם.
  • מוות. בעת מקרה מוות של המבוטח, נשבר מטה לחמם של בני משפחתו הקרובים, הסמוכים על שולחנו והתלויים בו לכלכלתם.
  • נכות. המבוטח, אינו יכול לעבוד עוד, או שאינו יכול להמשיך לעבוד באותו תפקיד ו/או באותו שיעור משרה שעבד עד למועד הנכות.

על מנת להבטיח את המשך השתכרותו, פרנסתו ופרנסת בני משפחתו, נדרש שיהיה לעובד (ולבעל העסק) ביטוח פנסיוני, שימשיך וישלם לו או לשאריו, פנסיה ליתרת ימי חייו עד מאה ועשרים.

מאז הוקמו קופות הגמל בשנות ה-50, ידע שוק הביטוח הפנסיוני תהפוכות רבות וטלטלות עזות.

כיום הביטוח הפנסיוני מונה מספר מכשירי ביטוח וביניהם: פנסיה תקציבית, קרן פנסיה ותיקה (גרעונית או לא), קרן פנסיה חדשה, ביטוח מנהלים ועוד.

למרבית המכשירים הקיימים כיום, לא ניתן עוד להצטרף. החברים בהם הם רק חברים שהצטרפו אליהם בעבר. בחלק מהמכשירים, לא ניתן להמשיך ולהפקיד כספים, גם בגין מבוטחים שהיו בהם עמיתים בעבר. חלק מהקופות – רשאיות לקבל כספים, אולם סיווגם יהיה שונה מהסיווג שלהם בעת שהעמית הצטרף אליהם.

בשנת 2008, הוצא  (ע"י שר התמ"ת) צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. הצו הטיל חובה על מעבידים לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני, על פי התנאים שנכתבו בו. החל משנת 2014, המעביד יידרש להפקיד לקרן פנסיה, שיעור של 12% מתוך משכורתו של העובד והעובד יידרש להפקיד שיעור של 5.5% מתוך משכורתו.

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים