מתי זכאי האב לצאת לחופשת לידה ולקבל דמי לידה במקום האם היולדת

מתי זכאי האב לצאת לחופשת לידה ולקבל דמי לידה במקום האם היולדת

מאת: רו"ח אבי קדוש | פורסם: 08/12/2013

קיים שוני בין זכותו של האב לצאת לחופשת לידה, לבין זכאותו לדמי לידה.

זכאות לצאת לחופשת לידה פירושה, שהמעביד לא יוכל להתנגד ליציאה לחופשה כזו, ולא תקום עילת פיטורין אם האב רוצה לנצל זכות זו. הזכות מוענקת לאב ע"פ חוק עבודת נשים (סעיף 6(ח)).

זכאות לדמי לידה משמעותה, שהאב יהיה זכאי לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בגין חופשת לידה שלקח. זכות זו מוענקת לאב בהתאם לחוק הביטוח הלאומי.

החוקים האמורים דורשים התקיימות תנאים מסוימים כדי שתתקיימנה הזכויות שהם מעניקים.

זכות לחופשת לידה תהיה לאב, רק לאחר שאשתו ניצלה חופשה של 6 שבועות לפחות (החל מיום הלידה), היא זכאית לחופשת לידה, היא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשה זו והיא חזרה לעבוד בתקופה שהוא יצא לחופשת הלידה.

זכות לדמי לידה תהיה לאב (שכיר או עצמאי), רק אם הוא יצא בפועל לחופשת לידה ושולמו עבורו דמי ביטוח לאומי בעד תקופה של 10 חודשים מתוך 15 או 14 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום שיצא לחופשה (אך לא לפני תום 6  שבועות מיום הלידה). תנאי נוסף הוא שאם אשתו הייתה יוצאת לחופשת לידה בתקופה זו, היא הייתה זכאית לקבל דמי לידה עבורה.

לגבי אישה שאיננה שכירה אך היא בעלת עסק עצמאי – גם היא זכאית לצאת לחופשת לידה. אך (לפי עמדת משרד התמ"ת) בעלה לא יהיה זכאי לנצל חופשת לידה במקומה (ובשל כך, כנראה שגם לא יהיה זכאי לדמי לידה).

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים