תוכניות עסקיות

תוכניות עסקיות

מאת: רו"ח אבי קדוש | פורסם: 08/12/2013

תכנית עסקית, היא תכנית שמכינים טרם הקמת העסק (או ביצוע עסקה) או בשלבים הראשונים של הקמתו למטרות שונות, כגון:

 1. בדיקת כדאיות כלכלית.
 2. נטילת הלוואה בנקאית או אחרת.
 3. גיוס הון ממשקיעים.
 4. תכנון וקביעת אסטרטגיה.

התכנית אמורה לתאר  תמונת מצב עתידית שיל העסק, בהינתן נתונים בסיסיים רלוונטיים.

תכנית עסקית כוללת בדרך מידע, כלהלן:

 • תקציר - בעל העסק מסביר כיצד עשוי העסק להרוויח כסף עבור השותף הפוטנציאלי.
 • השוק - באיזה שוק פועל, או עתיד לפעול, העסק ומהם העסקים, המוצרים והלקוחות הפעילים בו.
 • המוצר - איזה מוצר מייצר, או עתיד לייצר, העסק, מי עשוי לרצות לקנות אותו ולמה.
 • המתחרים - מי מייצרים מוצרים דומים או פונים ללקוחות אליהם פונה העסק.
 • שיווק - כיצד מתכוון העסק לפעול בשוק אליו הוא פונה.
 • מכירות - למי וכמה מתעתד העסק למכור.
 • תחזית פיננסית - כמה כסף מתעתד העסק להכניס וכמה להוציא, כדי לממש את חזונו העסקי.
 • נכסים - העומדים כיום לרשות העסק, ובכלל זה מוניטין וכחלק ממנו גם רקע אודות המנהלים.

לב עבודתו של הכלכלן ורואה החשבון, הוא התחזית הפיננסית.

תחזית זו אמורה להתבסס על מידע ונתונים שנתקבלו מבעל העסק ו/או גורמים מקצועיים מטעמו. על מנת לערוך תחזית פיננסית, יש לקחת בחשבון נתונים רבים וביניהם:

 • מסגרת המיסוי שחלה על העסק – מבחינת כל אחת מרשויות המס: מע"מ, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, ביטוח לאומי.
 • תכנוני מס אפשריים.
 • הכרה בהכנסות ובהוצאות ומועדיהם.
 • הוראות דין החלות על התאגיד הספציפי (חברות/עמותות/שותפויות/יחידים).
 • ועוד...

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים