חשיבותה של ההשגה

חשיבותה של ההשגה

מאת: עו"ד אבי גורמן, עו"ד עמיה גולדשטיין | פורסם: 23/04/2014

בהתאם לסעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, נישום אשר אינו מסכים עם השומה שהוציא לו המנהל, רשאי להגיש השגה תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעת השומה. לעיתים נישומים פונים למייצגים ברגע האחרון, על מנת שאלה יגישו בשמם השגה על השומה. כתוצאה מכך, עלולה להישלח השגה אשר אינה ממצה את כל טיעוניו הנישום.

עצרו! לפני הגשת השגה יש לבדוק כי העלינו על הכתב את כל הטיעונים כנגד השומה שהוציא המנהל. ביום 26.11.13 במסגרת בקשה 25 בתיק עמ"ה 1019-08[1] דחה כבוד השופט מ. אלטוביה את בקשתם של העוררים להגשת חוות דעת מטעמם, בנימוקו נתן חשיבות רבה להשגה:

"על נישום לעשות שימוש מושכל בהליך ההשגה ולפעול להציג בפני המשיב את כל ארסנל טענותיו העובדתיות והמשפטיות, לעמוד על הצורך לדון בהם ואם יש חסרים הדרושים למשיב כדי לגבש החלטה, לברר מהם חסרים אילו ולנסות להמציא מסמכים ומידע לגביהם. שלב הערעור אינו שלב של מקצה שיפורים. שאם כן עלול שלב ההליך השומתי ובכללו שלב ההשגה להיות מרוקן מתוכן. ההלכה אמנם מאפשרת העלאת טענות משפטיות שלא נטענו במסגרת ההליך השומתי כל עוד ניתנת הזדמנות לצד האחר להתייחס אליהן. עם זאת, במרבית המקרים טענות משפטיות מעוגנות בעובדות. פגם אי הצגת עובדות במסגרת ההליך השומתי, אינו יכול ברגיל להירפא במסגרת ערעור המס. כך אלא אם לא היו העובדות בידי הטוען להן, לא צריכות היו להיות בידיו או לא יכול היה בשקידה ראויה להשיגן במועד תוך שהוא מיידע את הצד שכנגד כי פועל להשגתן. על בתי המשפט לפעול באופן שיאפשר לרשות לעשות את מלאכתה בצורה המיטבית. מלאכה זו לא יכול שתעשה בדרך זו אם יוסט כובד משקל הצגת הטעון העובדתי והמשפטי אל שלב הערעור. וכבר נאמר לא אחת שבית המשפט אינו קובע שומות   DE NOVO והדברים ידועים."  

על החלטתו של בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות ערעור, אשר נדחתה על ידי כבוד השופט נעם סולברג, אף מבלי לבקש את תשובת המשיב - פקיד שומה גוש דן[2]:

"בידוע, כי על הנישום לכלול בהשגתו את כל טענותיו מבלי להשאיר סרח עודף ולהביאו רק בשלב הערעור... אמנם יתכנו מצבים חריגים שבהם ערכאת הערעור תראה לקבל ראיות חדשות על מנת להשיג שומת אמת, ואולם ענייננו אינו נמנה עם החריגים, ואין זה מתפקידה של ערכאת הערעור לאפשר למבקש לערוך "מקצה שיפורים"."

[1] עמ"ה 1019-08 יורם ליבוביץ וי. ליבוביץ מסחר ושירותים בע"מ (מחוסלת) נ' פקיד שומה גוש דן (לא פורסם, ניתן ביום 26.11.13)

[2]רע"א 777/14 יורם ליבוביץ וי. ליבוביץ מסחר ושירותים בע"מ (מחוסלת) נ' פקיד שומה גוש דן (לא פורסם, 6.3.14)

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים